Menu
A+ A A-

Nedodržování rychlosti je probléme většiny řidičů

Překračujete maximální povolený rychlostní limit? Nejste sami. Je dokázáno, že patříte k většině řidičů, kteří prostě jedou rychleji, než se smí. Otázka zní, jedná se opravdu o tolik nebezpečný čin? Odpovědi je jednoduchá, pokud se nic nestane, je vše v pohodě, pokud máte však zabránit střetu, mnohdy hraje i malý rozdíl v rychlosti velký rozdíl.

měřiče rychlosti vozidel

Zpomalovací práh a jeho druhy

Zpomalovací práh není nic jiného, než takový ten nepříjemný pás, u kterého musíte zpomalit, jinak hrozí poškození automobilu. Jedná se tedy o uměle vyvýšené místo na silnici. Účelem je dodržení rychlostního limitu, pro který je konstruován. Najít jej můžeme na usecích, kde je rychlost omezena na 20 Km/h. Na trhu je několik provedení zpomalovacích práhů, záleží však na konstrukčním provedení úpravy.

Zpomalovací práh se kombinuje s:

  1. dopravní značkou upozorňující na tuto „překážku“,
  2. zúžením silnice,
  3. změnou barvy, někdy povrchu silnice,
  4. měřičem rychlostí vozidla.

Druhy zpomalovacích prahů

Vbírat můžeme z několika druhů práhů, které se liší tvarem i velikostí. Je však nutné pamatovat, že je nelze použít tam, kde je rychlostní limit stanoven výš než 30 km/h. Představte si, že projedete takový práh v 50 km/h, to bude skok a velmi tvrdý dopad, který bude mít fatální následky na podvozek automobilu. Varianty zpomalovacích práhů mohou být:

  • - krátké a dlouhé,
  • - spojené s přechodem pro chodce (nejčastější v ČR),
  • - zpomalovací polštáře,
  • - zvýšené křižovatkové plochy.

Statistika počtu úmrtí chodců 

Cílem nejrůznějších Evropských i domácích dopravních strategií je snížit počet úmrtí chodců a snížení celkového počtu dopravních nehod. ČR se aktuálně nachází v zemích s poměrně vysokým počtem střetů chodců s automobilem. Střet přitom pro chodce znamená buď smrt nebo velmi těžká zranění s doživotními následky. Proto je nutné myslet na dodržování rychlostních limitů alespoň tam, kde lze předpokládat zvýšený výskyt chodců.