Menu
A+ A A-

Odsávání prachu odstraní plísně i roztoče!

Čištění vzduchu je důležité, a netýká se pouze domácností, ale také průmyslových objektů. V tomto článku se budu zabývat důvody, proč je důležité dbát na kvalitní filtraci vzduchu. Prvně je důležité si uvědomit, jaké nebezpečí na nás číhá ve vzduchu. Pokud je teplota nízká je nebezpečí úměrně nižší, nicméně v případě oteplení prudce roste vlhkost, která podporuje růst plísní a jiných organismů, které lidskému zdraví příliš neprospívají. Při dlouhodobé expozici mohou způsobovat kožní vyrážky, alergie, nebo jiné dýchací obtíže.

odsávání prachu

Roztoči a srst domácích mazlíčků v domácnostech

Co je to vlastně prach? Jsou to tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů.
Prach se skládá z několika složek, tou „nejnebezpečnější“ je tzv. biologická kontaminace. Tato složka pochází ze:

  1. zvířecí srsti,
  2. pylů,
  3. roztočů.

Roztoči jsou riziko z toho důvodu, že po sobě zanechávají uhynulé druhy a exkrementy, které se chytají na částice prachu. Tento mix poté dýcháme. Potravou roztočů jsou zejména šupinky lidské kůže, které roztoč pozře, natráví ji, pak vyzvrátí a opět pozře. Představa je opravdu nechutná! Jak se těchto vetřelců zbavit? Rada je taková, že musíte v pravidelných intervalech vysávat kvalitním vysavačem s tzv. omyvatelným filtrem HEPA.

Nebezpečné částice ve vzduchu

Nyní se dostáváme také k problému průmyslového ovzduší. Kromě samotného prachu na nás ve vzduchu číhají plynné sloučeniny. Tyto sloučeniny vznikají během kouření cigaret, hoření uhlí nebo obrábění různých dílů v průmyslu. V bytech na nájemníky číhá oxid uhelnatého (CO) nebo oxid uhličitý (CO2). Další skupinou nebezpečných sloučenin jsou těkavé organické látky, například formaldehyd nebo látky uvolňující se z kosmetiky.

Odstranění nebezpečných částic ze vzduchu

Pro úspěšné odstranění alergenů a roztočů a jiných částic se používají čističky vzduchu. Moderní čističky používají k filtrace více filtrů, přes které vzduch proudí a vrací se zpět. Nezbytností, jak udržet alergeny a roztoče na uzdě je vysávání podlah, co nejméně věcí, na které se prachy chytá a ustálená vlhkost vzduchu maximálně 50 %. Téměř všechny plísně, těkavé látky i plynné sloučeniny lze ze vzduchu odstranit buď čističkou nebo odsáváním prachu. Při výběru je dobré se řídit radou, že vhodná čistička vzduchu má mít následující parametry:

  • - Protiprašná účinnost minimálně 80 %,
  • - Vzduchový výkon (50 m3),
  • - Hlučnost zařízení (maximálně 40 db).

Moderní čističky, kterou jsou součástí průmyslových vzduchotechnik jsou schopny vyčistit z nasávaného vzduchu všechen prach, pily i zárodky plísní. Dnešní čističky odstraní ze vzduchu prach, pyly, bakterie, plísně, roztoče, části zvířecí srsti apod. (tzv. detrity), chemické látky uvolňované ze syntetických materiálů, cigaretový kouř, anorganické plynné sloučeniny, oxidy dusíku a síry, viry, pyly i nepříjemné zápachy.