Menu
A+ A A-

5 znaků, že je vaše firma špatně řízená

V dnešní době není velký problém založit vlastní firmu, stačí zajít na příslušný úřad, vyplnit žádost a nakonec zaplatit symbolický základní kapitál u společnosti s ručením omezeným. V případě, že se Vám podnikatelský záměr podařil, firma zažívá prudký růst a Vy euforii a pocit naplnění. Jenomže ony mohou přijít po pár měsících nebo letech i problémy, které Vám udělají nejednu vrásku na čele. Jak předejít a jak rozpoznat ukazatele, které předvídají problémy a firemní krizi, která mže vést až k úpadku společnosti? To Vám poradí právě tento článek.

 

 

Pokud chceme znát varovné signály, nebo pokud máme pocit, že je třeba společnost znovu “nakopnout”, máte dvě možnosti. Svěřte se odborníkům Zkuste se zamyslet, co vedlo společnost k tomuto stavu Některé organizace mají finanční výsledky dobré až vynikající, některé naopak špatné. Je známým faktem, že organizace se špatnými hospodářskými výsledky jsou na tom v určitém smyslu lépe, než ty dobré: s jistotou vědí, že něco dělají špatně. Ty dobré takové štěstí nemají a hrozí nebezpečí, že usnou na vavřínech opojení z finančních výsledků. Tento sladký spánek může po nějaké době vyústit v nepříjemné probuzení a pádu do tvrdé reality. Ať jsou již problémy otevřené či skryté, tyto problémy nemusí nutně znamenat špatné řízení. Existuje totiž mnoho organizací, které, přestože jsou dobře řízeny a provozovány, mají špatné hospodářské výsledky. Jsou „pouze” špatně vedeny.

Pojďme se společně podívat, na 5 nejčastějších symptomů, na které si musíme dát pozor!

 • • o firmě není delší dobu na trhu slyšet
 • • nabídka produktů nevykazuje žádnou inovaci
 • • zaměstnanci jsou pasivní a nemají dostatečnou motivaci
 • • neexistuje vize dalšího rozvoje firmy, respektive nikdo se zaměstnanců vizi nezná
 • • řeší se spíše argumenty, proč něco neudělat, než naopak 

 

 • Problémem je ale fakt, že zmíněné symptomy jsou pro vedení společnosti často neviditelné nebo latentní, často je management vyhodnotí jako podružné, případně se zaměří na řešení důsledků namísto příčiny. V naprosté většině případů je na místě oslovit někoho, kdo nestranný a stavy může hodnotit nezaujatě. Pro celkový obraz stavu firmy nestačí znát jen stav hospodaření za posledních několik let a nabízená portfolia produktů či služeb, ale i postoje vedení a zaměstnanců a zvážit výše uvedené faktory.
 •  
 • "Prioritou je schopnost identifikace problematického místa, tedy zda začít u změny stylu práce s managementem nebo například změnit styl řízení a motivování lidí na nižší úrovni. Receptem na oživení často také bývá najmutí osobního kouče pro klíčové osoby," říká Sýkora.  Pokud se rozhodnete pro první variantu pomoci, tedy “někoho z venku” formou koučinku, tak mohu doporučit společnost J.I.P. pro firmy, kterou vede dlouholetý odborník ING. BC. JIŘÍ JEMELKA, MBA.

  

 • “bojová” strategie

 • Říká Vám něco tzv. metoda strategického řízení? Jedná se o velmi využívanou metodu, jak posunou svou firmu zase o něco výš. Strategické řízení firmy se v hlavách podnikatelských teoretiků začalo objevovat v 80. letech minulého století, ve druhé polovině této dekády pak postupně pronikalo i do praxe. Jeho základem je strategie – dlouhodobý záměr podnikatele, do kterého se promítají jeho vize či cíle. Zohledňovat lze přitom všemožné faktory, strategie tak bývají finanční, personální nebo se dotýkají postavení firmy v rámci konkurence. Nabízí se také varianta svázat tyto prvky, které platí za spojené nádoby, do jedné velké globální strategie.
 •  
 • Společnost při použití této metody může na dlouho dopředu určit správný směr a zlepšit její postavení ve srovnání s konkurencí. Je však důležité brát v potaz pravidla a to konkrétně: Zlepšení mediálního obrazu firmy. Zvýšení vzdělání týmu pracovníků. Navýšení obratu.
 •  
 • Postup strategického řízení

 • Pokud se podíváme na samotný proces strategického řízení, lze jej pro znázornění se dá pro rozdělit do několika fází.
 • 1. Formulace strategie - tedy stanovení základních cílů, kterých bychom v podnikání chtěli v dlouhodobém horizontu dosáhnout. Každý cíl by přitom měl být jasný a měl by se dát shrnout do jedné věty.
 • 2. Plánování celé strategie - Kromě vytvoření podrobného strategického plánu, tedy kdo a jaké úkoly bude ve firmě mít, je zapotřebí i jeho důkladné rozvržení v čase. Dlouhodobých cílů není možné dosáhnout okamžitě, nicméně pokud se správně jednotlivé kroky naplánují, může to kýžený výsledek značně uspíšit.
 • 3. Výstup - výsledkem celého plánovacího procesu by pak měl být ucelený dokument, který stručně a výstižně popisuje misi firmy, její vize, strategické cíle a harmonogram jejich dosažení. Velkou chybou bývá vytváření mnohostránkových dokumentů, jimž kromě hlavy firmy ostatní pracovníci špatně porozumí.
 • 4. Realizace stanovené strategie - Na jejím začátku se nejprve hledají potřebné zdroje, ať už lidské nebo finanční. S nastartováním projektů či opatření, které by firmě měly postupem času pomoci k vytyčeným cílům a vizím, je dobré začít až v momentu, kdy je k dispozici drtivá většina potřebných zdrojů, nebo ideálně všechny.
 • 5. Vyhodnocení - Tady bych ovšem podotkl a upozornil, že by k němu nemělo dojít však až na konci vytyčeného období, ale i v jeho průběhu. Pravidelné kontroly totiž mohou ukázat, že některé záměry nebyly správné, nebo že už naopak došlo k naplnění některých cílů, a firma tak může své soustředění přesunout jiným směrem.

  

 • Kontakt

 • Společnost J.I.P. se Vám snaží být co nejblíž, takže její pobočky můžete navštívit ve 4 městech české republiky.
  •  
  • PŘEROV (SÍDLO FIRMY) Palackého 1546/2
 • PRAHA Dlouhá 16
 • BRNO Juliánovské náměstí 3878
 • OLOMOUC Holická 47